اتصالات اسپیرال (1)

باکس دستگاههای فن کویل (1)

پلنیوم باکس (1)

تبدیل چهارگوش به گرد گالوانیزه (1)

تبدیل گرد به گرد گالوانیزه (9)

تبدیل لوله گالوانیزه (3)

چهارچوب کانال (1)

درب بخاری (4)

رابط کانال (6)

زانو 45 درجه گالوانیزه (10)

زانو 90 درجه گالوانیزه (10)

ساپورت کانال (1)

سه راهی گالوانیزه (15)

کانکتور (10)

کلاهک اچ گالوانیزه (7)

کلاهک کلبه ای (1)

کلاهک کلبه ای گرد (1)

کلاهک گردان بادی (10)

لوله اسپیرال (1)

لوله پکیج (5)

لوله گالوانیزه (8)

انواع اتصالات شامل لوله ها ، زانویی ها و کلاهکهای گروه صنعتی اورانوس