نمایش سایدبار

اتصالات اسپیرال (1)

باکس دستگاههای فن کویل (1)

پلنیوم باکس (1)

تبدیل گرد به گرد گالوانیزه (1)

تبدیل لوله گالوانیزه 15 سانتی به 10 (1)

رابط کانال (1)

زانو 45 درجه گالوانیزه (1)

زانو 90 درجه گالوانیزه (1)

سه راهی گالوانیزه (1)

کانال پیش عایق (1)

کلاهک اچ گالوانیزه (1)

کلاهک کلبه ای (1)

کلاهک کلبه ای گرد (1)

کلاهک گردان بادی (1)

لوله اسپیرال (1)

انواع اتصالات شامل لوله ها ، زانویی ها و کلاهکهای گروه صنعتی اورانوس