راهنمای نصب

اندازه گیری صحیح ابعاد دریچه تهویه

اندازه گیری صحیح ابعاد دریچه تهویه

     در صورتی که قصد تعویض دریچه تهویه و دریچه کولر منزل یا محل کار خود را دارید. 

و یا می خواهید دریچه های جدیدی سفارش دهید، از دستورالعمل زیر پیروی کنید:

گام اول:    

 به منظور اندازه گیری دقیق ابعاد دهانه کانال، در صورت وجود دریچه قبلی، آن را باز کنید.

گام دوم:    

دهانه کانال روی دیوار یا سقف را به دقت اندازه گیری نمایید 

به این صورت که بدون کم و زیاد کردن ابعاد به صورت سانتیمتر طول و ارتفاع را اندازه گیری نمائید. 

در صورت وجود چهارچوب، ابعاد داخلی آن را اندازه بگیرید.

توضیح ضروری:  

  باید دقت شود در ثبت سفارش دریچه ها، طول دهانه کانال همواره ابتدا و پس از آن ارتفاع ذکر می شود.

 از آنجا که بسیاری از تولیدات گروه صنعتی اورانوس دارای الگوی مبتنی جهت هستند 

دقت نظر در اعلام ابعاد به ترتیب ذکر شده بسیار ضروری است.

(اندازه گیری صحیح ابعاد دریچه تهویه)

گام سوم: 

ابعاد دهانه دیوار را با دریچه قبلی چک کنید.

 طول و ارتفاع دهانه کانال باید با طول و ارتفاع دریچه سفارش داده شده همخوانی داشته باشد. 

ابعاد قاب بیرونی دریچه بزرگتر از ابعاد دهانه دیوار خواهد بود 

تا دریچه به خوبی اطراف دهانه دیوار را پوشش داده و زیباتر به نظر برسد.

توجه:

ابعاد داخلی دریچه همواره اندکی کوچکتر از ابعاد داخلی دهانه دیوار می باشد.

تا عملیات نصب و همچنین کنترل عملکرد دریچه به سادگی انجام شود.

 همچنین قاب بیرونی دریچه های گروه صنعتی اورانوس 

اندکی بزرگتر از اندازه استاندارد صنعتی آن انتخاب شده است. 

تا زائده های کج و معوج دیوار و همچنین خط رنگ دیوار

 (پس از جدا کردن دریچه قدیمی) را به خوبی پوشش دهد.

توجه: 

در برخی موارد دهانه دریچه کولر دقیقاً مماس با سقف یا سقف کاذب است.

 در این صورت به هنگام سفارش گزاری حتماً اطلاع دهید تا تمهیدات لازم اتخاذ گردد.

گروه صنعتی اورانوس

دیدگاهتان را بنویسید